Baggrund

Historien bag Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi er et resultat af flere hundrede års udvikling inden for dansk kunst og design, med rødder tilbage til tre prominente skoler: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole.

Arkitektskolen flyttede fra Kongens Nytorv til Holmen, og senere fusionerede Danmarks Designskole med Glas- og Keramikskolen på Bornholm. Designskolen flyttede også sit københavnske campus fra Østerbro til Holmen. Herefter fusionerede Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen og blev til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Med en fælles rektor og en første fælles afgangsudstilling på Holmen blev KADK et samlet akademi. Institutionen fik en ny faglig ledelse, en fælles vision og strategi, og indførte en ny faglig struktur med syv institutter og 33 programmer.

Godt 10 år efter fusionen fik institutionen et nyt navn, der reflekterer den sammenhæng og kreativitet, der nu præger akademiet: ’Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering’. Med dette nye navn markerer Det Kongelige Akademi sin position som et dynamisk og tværfagligt akademi, dedikeret til at forme fremtidens arkitektur, design og konservering gennem samarbejde og innovation.

Udfordring

Your Content Goes Here

Resultat

Your Content Goes Here