PrinfoTrekroner er en del af den landsdækkende kæde Prinfo.

Vi er kendetegnet ved værdier som kompetence,

tilgængelighed og ansvarlighed.

Kompetent og inspirerende rådgivning, lokal tilstedeværelse, en bred produktpalet samt miljørigtig og dansk produktion til konkurrencedygtige priser er med til at gøre os til en unik leverandør, som du trygt kan handle med.

Prinfo er en mangeårig sparringspartner for virksomheder og organisationer i Danmark samt leverandør på
Statens Indkøbsaftale, og vi har de officielle miljøcertificeringer, der sikrer en bæredygtig produktion
i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

Hos os får du kreativ assistance, gode grafiske produkter og professionel rådgivning igennem hele opgaveprocessen.

Historien om det grafiske hus PrinfoTrekroner begynder i 1973

Se filmen om Prinfo GreenCare

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus.

LÆS MERE

    

 

 

Vores eget miljøpapir produceret i Danmark

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

CO2 reducering gavner alle

Hos PrinfoTrekroner har vi en miljøpolitik rettet mod en kraftig reducering af CO2 udledning. Hvert år har vi valgt, at finde nye områder, hvor vi kunne erstatte vores nuværende produkter med nye og bedre. På den måde har vi reduceret vores CO2 udledning med 63,9 % fra 2011 til 2020.

Miljøet

PrinfoTrekroner var blandt de første virksomheder, der satte fokus på både klima og vores arbejdsmiljø. Allerede tilbage i 1980’erne lagde vi en strategi, for at udfase vores forbrug af flygtige opløsningsmidler og andre skadelige kemikalier i vores produktion. Vi valgte at indgå i et samarbejde med producenterne, om at udvikle bæredygtige produkter til vores produktion. Det betød, at vi gennemgik en testperiode på flere år, hvor vi afprøvede mange vegetabilske farver og maskinafvaskningsmidler, for at nå derhen, hvor vi er i dag, – en helt igennem bæredygtig produktion af tryksager.

Svanemærket
Svanen er det nordiske miljømærke, der stiller krav til miljøpræstationen af både trykkeri og tryksag med udgangspunkt i produkters livscyklus.

EU blomsten
Blomsten er det europæiske miljømærke og kaldes også EU Ecolabel. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten.
Blomsten anvendes i hele Europa.

Cradle to Cradle®

Et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi.
Miljømærket er udviklet til at minimere negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og forurene mindre.

FSC® PEFC
FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) har til formål at dokumentere og fremme velforvaltet drift af skovene samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren.

ClimateCalcClimateCalc er et beregningsværktøj, der kan udregne klimabelastningen for din virksomhed og den enkelte tryksag. Bag værktøjet står en række europæiske grafiske organisationer, herunder GRAKOM.

Miljø/energiledelse
ISO-certificeringerne, f.eks. 14001 eller 9001 er miljø/energiledelsessystemer, der involverer alle aspekter i virksomheden. Certificeringerne er en række krav, som virksomheden skal leve op til og de spænder fra indkøb og produktion til affald.

CSR kodeks
Alle danske grafiske virksomheder kan være med til at tage socialt ansvar ved at tilslutte sig Det grafiske CSR-kodeks. Et kodeks, som tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper.

Cases


’Info-pylon’

Kunde: Kunsthal Charlottenborg

Service: Print og opsætning

Kunsthal Charlottenborg er et kunstnerisk fokalt center midt i København, der altid er i gang med spændende opgaver. Vi har serviceret dem med mange forskelligartet opgaver, – denne gang deres pylon.


Genskab fortiden

Kunde: MAN Energy Solutions

Service: Grafiske udformning, print og opsætning

MAN Energy Solutions er en af vores kernekunder, som vi har samarbejdet med siden de hed ‘B&W’ . Vi har fulgt denne store organisation gennem udviklingen af flere afdelinger og nye grafiske identiteter.

Vores opgave bestod i, at udforme tre plancher efter anvisningerne i deres Design Guide. Dernæst skulle plancherne printes og opsættes i deres bygning.


Gadeskilt udført i Cortenstål

Kunde: 21-5

Service: Grafiske udformning, print og opsætning

21-5 er et ferieboligkoncept, der er helt oppe i tiden. Firmaet agerer som boligadministratorer, der samler investeringsforeninger på 21 familier eller mennesker, der tilsammen opkøber 5 unikke ferieboliger i f.eks. Sydeuropa.
Ved at investere samlet opnår de enkelte familier adgang til fem individuelle boliger, som de kan booke året rundt.

Vi producerer en række produkter for 21-5, men i denne omgang drejede opgaven sig om et gadeskilt udført i Cortenstål.


’Kend dit land’

Kunde: Kulturministeriet

Service: Undervisningsmateriale

Kulturministeriet igangsatte et forsøgsprojekt, hvor 4. klasses elever skulle lære mere om deres eget land. Den grafiske opgave gik derfor ud på at sammensætte undervisningsmateriale, der bestod af enkeltdele, som skulle holde til at blive transporteret rundt i landet.

Udfordringerne lå i materialet og designet, hvilket blev løst med nøgleordet ’mobilitet’ og inspiration fra en skibskaptajns klassiske logbog, med et autentisk brugt udseende. Udseendet blev frembragt af hårdt presset papir med speciel lak, hvilket gav struktur og finish.


Genskab fortiden

Kunde: Cinemateket

Service: Grafiske produkter på alle typer af medier og platforme

Cinemateket beriger filmkulturen ved at holde filmhistorien i live for offentligheden, forskere og filmskabere. Samarbejdet om grafiske produkter på alle typer medier og platforme har eksisteret siden 2015. Eksempler på dette er kataloger, programmer, folie til glasskillevægge, udsmykning og filmplakater.

Cinemateket er kreative og en spændende samarbejdspartner, da de sætter store krav til deres samarbejdspartnere. En grafisk opgave har været at genoptrykke plakatskitser af Max Ree, som skulle ligne originaltegningerne, udfordringen var at finde det rigtige papir. Dette blev løst med et specielt papir med en glat og glimtende overflade kaldet Curios Gold, hvilket var helt perfekt.


Kunst vejvisning

Kunde: Statens Museum for Kunst

Service: Udsmykning og information

Statens Museum for Kunst har årligt mere 300.000 besøgende, hvilket kræver en hurtig og effektiv information og vejvisning.

Samarbejdet mellem Statens Museum for Kunst og PrinfoTrekroner har eksisteret siden 2016, hvor grafiske opgaver som udsmykning og information, både inden- og udendørs, har været i centrum. En grafisk vejvisningsløsning har blandt andet krævet en nudging tankegang, infografik, gulvfolie med pile, fodsåler eller pyloner. Løsningerne skifter hvert halve år.


Kunsten at blive bedre

Kunde: Louisiana

Service: Alt fra programmer til postkort

Louisiana museet er ultimative i alt, hvad der vedrører kunst og udstilling, hvilket afspejles i samarbejdet med deres leverandører om deres grafiske materialer, som ofte både er udfordrende og interessante.

Prinfo producerer bl.a. Louisianas programmer, postkort og plakater endda i flere sortimenter. Der stilles altid store krav til både produktion og kvalitet, hvilket kan ses i Louisianas butik med mange af de grafiske kunstprodukter.

Prinfo’s kompetencer og produktpalet spænder bredt

Med et stort antal grafiske huse i hele landet, mere end 300 medarbejdere og en samlet omsætning på op imod 600 mio. kr. er Prinfo både en fleksibel, lokal samarbejdspartner og en af de absolut største og væsentligste spillere på markedet, med stærke ressourcer og en bred palet af produkter og ydelser.

Prinfo tilbyder innovative muligheder, medier og materialer – samt kompetent og inspirerende rådgivning. Resultatet er effektive løsninger til lavest mulige omkostninger.

Vores Prinfo-partnere har solide kompetencer indenfor alle dele af grafisk produktion, fra idé- og konceptudvikling, grafisk design/layout, online og SoMe til offsettryk, digitalt print, storformat, skiltning, udstillingsmaterialer, lager og distribution.

Vi producerer i Danmark på danske vilkår og efter danske regler, og vi bestræber os på at undgå lange transporter og klimatunge løsninger fra udlandet.

Support

Websites

PRIinfo Trekroner

Hos os får du kreativ assistance, gode tryksager og professionel rådgivning igennem hele opgaveprocessen. Vi har stærke kompetencer inden for kampagner, tryk, storformat print, design, sociale medier og online kommunikation.

Hos os kombinerer vi de traditionelle reklameopgaver, som f.eks design og opsætning af annoncer, brochurer, visitkort, foldere med et bredt spektrum af kreative og webbaserede løsninger. For eksempel kan vi udvikle din virksomheds app, designe dit logo og grafiske identitet, skabe din hjemmeside og arbejde med tilstedeværelse, målgrupper og identitet på de sociale medier. Kort sagt, står vi klar til at hjælpe dig med små som store opgaver.

Tjek vores webshop ud med mange forskellige produkter: www.prinfotrekroner.dk

Intelligent Film

Intelligent Film er et koncept, der gør udstillingsvinduer ”levende”, ved at udnytte kendte teknologier på en helt ny og unik måde. Konceptet hjælper med at skabe trafik i butikken, med andre ord, konverterer potentielle kunder fra strøg til butik. Intelligent Film består af en acryl-film med flydende krystaller, der monteres på en butiksrude. Når der tilsluttes strøm bliver acrylen glasklar og butiksruden fremstår uforandret. Slukkes strømmen, bliver acrylen – og dermed butiksruden – mælkehvid og velegnet til visning af billeder, grafik, live stream og reklamefilm, direkte på ruden.

Se og læs meget mere om Intelligent film på: www.intfilm.com