Vi leverer grønne grafiske løsninger

PrinfoTrekroner er en del af den landsdækkende
Prinfo-kæde. Vi er kendetegnet ved værdier som kompetence, tilgængelighed og ansvarlighed

Velkommen til PrinfoTrekroner – din partner inden for grafisk design og produktion. Vi tilbyder kompetent og inspirerende rådgivning samt en lokal tilstedeværelse, der sikrer, at vi er tæt på vores kunder. Vores brede produktsortiment kombineret med en miljøvenlig dansk produktion til konkurrencedygtige priser gør os til en unik leverandør, som du kan stole på.

Med mange års erfaring som sparringspartner for virksomheder og organisationer i Danmark samt som leverandør på Statens Indkøbsaftale, er vi stolte af at kunne sikre en bæredygtig produktion i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

Uanset om du har brug for kreativ assistance, gode grafiske produkter eller professionel rådgivning, er vi her for at støtte dig igennem hele opgaveprocessen. Historien om det grafiske hus PrinfoTrekroner begyndte i 1973, og siden da har vi fortsat med at levere kvalitet og pålidelighed til vores kunder.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus.

Vores eget miljøpapir produceret i Danmark

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.
Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik. For eksempel har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014, og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.
Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Verdensmålene – den globale indsats

I PrinfoTrekroner forpligter vi os på at støtte FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi anerkender vigtigheden af at tackle klimaforandringerne , og derfor har vi skrevet en miljøstrategi, der blandt andet indebærer, at vi følger FNs verdensmål.
Vi har identificeret tre konkrete mål, som vi fokuserer vores indsats på:

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Vi arbejder på at levere bæredygtig energi til udviklingslandene inden 2030. Ved at CO2-kompensere vores tryksager støtter vi klimaprojekter, der fremmer vedvarende energi. Desuden har vi en målsætning om at reducere vores egen CO2-udledning i produktionsprocessen.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi har opnået ISO 9001, ISO 14001-certificering og Svanemærket, hvilket viser vores løbende fokus på miljøpåvirkninger. Vi håndterer affald og kemikalier forsvarligt, reducerer affaldsmængden og motiverer andre virksomheder til at være mere miljøvenlige. Vi fremmer også miljøvenlige løsninger i offentlige indkøb og arbejder på at øge befolkningens viden om miljøvenlig adfærd.

Verdensmål 15: Livet på land
Gennem vores engagement i FSC® bidrager vi til at bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand. Vi arbejder på at stoppe skovrydning, genoprette ødelagte skove og bekæmpe ørkendannelse. Desuden sikrer vi naturlige levesteder og beskytter biodiversitet samt støtter bæredygtigt skovbrug økonomisk.

CO2 reducering gavner alle

Hos PrinfoTrekroner har vi en miljøpolitik rettet mod en kraftig reducering af CO2 udledning. Hvert år har vi valgt, at finde nye områder, hvor vi kunne erstatte vores nuværende produkter med nye og bedre. På den måde har vi reduceret vores CO2 udledning med 64,9 % fra 2011 til 2023.

 

Miljøet

PrinfoTrekroner var blandt de første virksomheder, der satte fokus på både klimaet og vores arbejdsmiljø. Allerede tilbage i 1980’erne lagde vi en strategi, for at udfase vores forbrug af flygtige opløsningsmidler og andre skadelige kemikalier i vores produktion. Vi valgte at indgå i et samarbejde med producenterne, om at udvikle bæredygtige produkter til vores produktion. Det betød, at vi gennemgik en testperiode på flere år, hvor vi afprøvede mange vegetabilske farver og maskinafvaskningsmidler, for at nå derhen, hvor vi er i dag, – en helt igennem bæredygtig produktion af tryksager.

Svanemærket
Svanen er det nordiske miljømærke, der stiller krav til miljøpræstationen af både trykkeri og tryksag med udgangspunkt i produkters livscyklus.

Cradle to Cradle®
Et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Miljømærket er udviklet til at minimere negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og forurene mindre.

FSC®
FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

ClimateCalc er et beregningsværktøj, der kan udregne klimabelastningen for din virksomhed og den enkelte tryksag. Bag værktøjet står en række europæiske grafiske organisationer, herunder GRAKOM.

Miljø/energiledelse
ISO-certificeringerne, f.eks. 14001 eller 9001 er miljø/energiledelsessystemer, der involverer alle aspekter i virksomheden. Certificeringerne er en række krav, som virksomheden skal leve op til og de spænder fra indkøb og produktion til affald.

CSR kodeks
Alle danske grafiske virksomheder kan være med til at tage socialt ansvar ved at tilslutte sig Det grafiske CSR-kodeks. Et kodeks, som tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper. Læs vores her

All Cases
All Cases

Prinfo-kæden har en bred vifte af ekspertise og produkter til rådighed for vores kunder. Med vores mange grafiske huse spredt over hele landet og mere end 300 dedikerede medarbejdere ved vores side, er vi ikke bare en fleksibel, men også en lokal samarbejdspartner, der virkelig kender vores marked og vores kunders behov.

Vi er stolte over at være en af de største spillere på markedet og investerer konstant i vores ressourcer for at sikre, at vi kan levere de bedste løsninger til vores kunder. Uanset om det er innovative medier og materialer, inspirerende rådgivning eller solid ekspertise inden for grafisk produktion, så har vi det hele!

Vores partnerskab er bygget på tillid og forståelse for vores kunders krav. Vi stræber efter at levere effektive løsninger til de lavest mulige omkostninger, samtidig med at vi opretholder de højeste standarder for kvalitet og miljøvenlighed.

Med vores kompetencer inden for alt fra idé- og konceptudvikling til trykning, storformat og distribution, er vi i stand til at imødekomme selv de mest komplekse behov.

Vi producerer alt sammen lige her i Danmark, hvilket ikke bare sikrer kvaliteten, men også reducerer vores miljømæssige aftryk.

Support

Vejledning til trykklare PDF’er

 • PDF’en skal være i CMYK farver. Benyt profilen Coated FOGRA39 til opgaver, der skal trykkes på bestrøget papir (fx Silk/Gloss) og profilen FOGRA29 Uncoated til opgaver, der skal trykkes på ubestrøget papir
  (fx offset). Det er vigtigt, at der bruges den korrekte profil, så oplags-papir og profil passer sammen. Dette er nødvendigt for at få det bedst mulige trykresultat.
 • Dokumentet må ikke indeholde RGB.
 • Hvis der ikke skal bruges pantonefarver i tryksagen, skal pantonefarver også være konverteret til CMYK. PDF’en skal have 3 mm udover beskæring på alle sider for at undgå hvide kanter ved færdiggørelse
  eller beskæring.
 • PDF’en skal have skæremærker (Crop marks), med standard »Offset« (2,117 mm) fra InDesign.
 • Skrifter skal være vedhæftede (embedded) i PDF’en, og overprint skal være korrekt indstillet.
 • Billeder skal ligge i en opløsning på 300 ppi i 100% str.
  (Ved en opløsning på under 200 ppi begynder den manglende kvalitet at blive synlig).
 • Brug ikke »Registerfarve« (Registration Color) til sort tekst fra InDesign, da det resulterer i, at den sorte tekst ligger i alle fire farver.
 • Den samlede farvemætning må ikke overstige 320% på bestrøget papir og 300% på ubestrøget papir.
 • PDF’en skal være enkeltsidet og ikke i opslag (Spreads). Alle enkeltsider skal være i samme PDF dokument, være centrerede (samme afstand til papirkant på alle sider) og have samme format og orientering.
Read More

Vejledning for anvendelse af FSC labels og Svanemærke

Retningslinjer for anvendelse af FSC-label på tryksager

 • FSC-labels er tilgængelige i forskellige formater, farver. Godkendte FSC-labels kan downloades under på ovenstående knap.
 • Horisontale (liggende) FSC-labels anbefales at være 12 mm høje, mens vertikale (stående) FSC-labels gerne skal være mindst 17 mm brede i det færdigtrykte materiale.
 • FSC produktmærker må ikke anvendes sammen med produktmærker for andre skovcertificeringsordninger. Derfor må der ikke anvendes en FSC-mærkning og f.eks. en PEFC-mærkning i samme tryksag. Det er ”enten-eller”.
 • Der skal anvendes som hovedregel anvendes normale FSC on-product labels til tryksager. Dette gælder for alle tryksager.
 • Såfremt tryksagen er A5 format eller mindre, er der mulighed for at anvende en FSC Label, der er mindre end den anbefalede størrelse. Størrelsen for små horisontale FSC Labels er minimum 6 mm i højden, mens størrelsen for små vertikale FSC Labels er minimum 9 mm i bredden.
 • FSC labels findes i mange sprogvarianter. Kontakt os for flere sprog.

Retningslinjer for anvendelse af Svanemærke-label på tryksager

 • Svanemærket må trykkes på selve tryksagen eller dets emballage.
 • Mærket og teksten skal være enten grønt eller sort.
 • Anvendes det grønne Svanemærke, skal dette trykkes med den grønne farve i pantone-serien. Grøn PMS 347C. CMYK-definitionen på det grønne Svane-logo er C100 M0 Y90 og K0.
 • Anvendes det sorte Svanemærke, er CMYK-definitionen på det sorte Svane-logo følgende: C0 M0 Y0 K100.
Read More

Websites

PRIinfo Trekroner

Hos os får du kreativ assistance, gode tryksager og professionel rådgivning igennem hele opgaveprocessen. Vi har stærke kompetencer inden for kampagner, tryk, storformat print, design, sociale medier og online kommunikation.

Hos os kombinerer vi de traditionelle reklameopgaver, som f.eks design og opsætning af annoncer, brochurer, visitkort, foldere med et bredt spektrum af kreative og webbaserede løsninger. For eksempel kan vi udvikle din virksomheds app, designe dit logo og grafiske identitet, skabe din hjemmeside og arbejde med tilstedeværelse, målgrupper og identitet på de sociale medier. Kort sagt, står vi klar til at hjælpe dig med små som store opgaver.

Tjek vores webshop ud med mange forskellige produkter: www.prinfotrekroner.dk

Intelligent Film

Intelligent Film er et koncept, der gør udstillingsvinduer ”levende”, ved at udnytte kendte teknologier på en helt ny og unik måde. Konceptet hjælper med at skabe trafik i butikken, med andre ord, konverterer potentielle kunder fra strøg til butik. Intelligent Film består af en acryl-film med flydende krystaller, der monteres på en butiksrude. Når der tilsluttes strøm bliver acrylen glasklar og butiksruden fremstår uforandret. Slukkes strømmen, bliver acrylen – og dermed butiksruden – mælkehvid og velegnet til visning af billeder, grafik, live stream og reklamefilm, direkte på ruden.

Se og læs meget mere om Intelligent film på: www.intfilm.com