Kunde: Kulturministeriet
Service: Undervisningsmateriale

Baggrund

Kulturministeriet igangsatte et forsøgsprojekt, hvor 4. klasses elever skulle lære mere om deres eget land. Den grafiske opgave gik derfor ud på at sammensætte undervisningsmateriale, der bestod af enkeltdele, som skulle holde til at blive transporteret rundt i landet.

Udfordring

Udfordringerne lå i materialet og designet, hvilket blev løst med nøgleordet ’mobilitet’ og inspiration fra en skibskaptajns klassiske logbog, med et autentisk brugt udseende. Udseendet blev frembragt af hårdt presset papir med speciel lak, hvilket gav struktur og finish.

Resultat

Resultatet blev et samlet spændende undervisningsmateriale, der bliver brugt af lærerne i skolerne rundt om i Danmark.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases