Baggrund

Restaurant Geranium ønskede at udvikle en ny type af kuvert, der skulle indgå i deres visuelle identitet. Baggrunden for den nye kuvert var en udvidelse af deres grafiske produkter og nye tiltag i restauranten.

Udfordring

Udfordringen lå i at finde det helt rigtige udtryk til kuverten, fordi mange faktorer spillede ind. Papiret og især formen på kuverten skulle være helt særegen, så vores grafiker valgte at specialdesigne kuverten fra bunden. Derefter vurderede vi grafisk udtryk og funktionalitet, så kuverten blev som kunden ønskede.

Resultat

Resultat blev en unik kuvert med sølvpræg, pariserring og silkebånd.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases