Baggrund

I forbindelse med udstillingen ‘Post Capital’ blev to vægge dekoreret med et heldækkende billede. Billedet er et foto, der var sammenhængende over de to vægge og målte ca. 19 meter.

Udfordring

Udfordringen var både digital og produktionsmæssigt. Fordi billedet var sammenhængende skulle pc’en også kunne håndtere en så stor fil, samtidig med, at udprintningen og opsætningen skulle være nøjagtig på væggen for at give det rigtigt indtryk.

Resultat

Resultatet blev er rum med beklædning på væggen fra gulv til loft.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases