Baggrund

Det var altoverskyggende event, da touren kom til Danmark. Det oplevede vi alle.

Efter Tour de France var blevet skudt i gang med enkeltstarten, så valgte Københavns Kommune at afvikle Tour de KBH. Tour de KBH hyldede hverdagscyklisterne, så det blev til et massiv opbud af cykler, børnesæder, Christianiacykler, elcykler, gamle havelåger etc. på ruten.

Vi blev bedt om at producerer ca. 3 km bannere, der skulle følge deltagerne rundt på ruten og du kan de et udsnit af bannerne på fotoet.

Foto: Mikkel Beisner

Udfordring

Print og logistik var udfordringerne ved Tour de KBH, fordi vi skulle håndtere store mængder materialer. Det blev til 7 EU paller med ca. 3 km bannere, som vi sendte til kunden.

Resultat

Vi fik løst opgaven uden store udfordringer. Der var stor tilslutning til Tour de KBH og som billedet viser, så var det for alle aldre.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases