Baggrund

Rejsemagasinet Vagabond står bag rejsemessen for Kvalitetsrejser, der har være afholdt siden 2004 i lokomotivværkstedet på Otto Busses vej i København. Her er ca. 60 udstillere og ca. 100 foredrag. Messen bliver besøgt af ca. 10.500 rejseglade mennesker.

Med meget kort varsel skulle Rejsemagasinet Vagabond bruge 103 skumplancher eller svarende til 250 m2 plancher med print på.

Udfordring

Udfordringen ved opgaven var deadline, for plancherne skulle være færdige til udstillingen begyndte.

Resultat

Vi kom i mål med opgaven og fik leveret alle plancherne til tiden, så de besøgende kunne nyde de flotte billeder.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases