Baggrund

Inuk Silis Høegh og Asmund Havsteen Mikkelsens fælles projekt Melting Barricades på den aktuelle udstilling kurateret af New Red Order.

Projektet fandt sted i Nuuk og København i 2004, året hvor Grønlands Hjemmestyre havde 25-års jubilæum. Under dække af at ville etablere en grønlandsk hær rejste kunstprojektet spørgsmålet om, hvilke værdier Grønland skal beskytte – men også bidrage til – i en globaliseret verden.

Melting Barricades omfattede flere offentlige performances af militært tilsnit, propagandamateriale, udstillinger, film og sågar en tegnekonkurrence blandt grønlandske børn. Blandt de militære indslag kan nævnes en hvervekampagne i Nuuk, og til åbningen kørte kunstnerne rundt i København i en pansret mandskabsvogn og annoncerede Grønlands fredelige invasion af Danmark ved en sejrstale på Nordatlantens Brygge.

Udfordring

Print og Montage af mange forskellinge emner.

Resultat

Rum fyldt med sanseoplevelser

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases