Baggrund

One if by Land, Two if by Sea. Kunsthal Charlottenborg 2022. Julie Edel Hardenberg, Rigsfællesskabstrøje – Commonwealth Shirt, 2005. Carola Grahn, Ice Ice Baby, 2020. Carola Grahn, Sami Rage Pill Cabinet (Keanu), 2022. Foto af David Stjernholm.

Udfordring

Folie montering på væg og kummefryser, og udvikling af ispapir til vafle-is.

Resultat

Resultatet blev en installation med flere elementer, hvor de besøgende kunne opleve og sanse Carola Grahns kunstneriske univers.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases