Baggrund

Sorø Akademi er en af landets kostskoler, hvor man kan mærke tidens vingesus. Den ældgamle institution udgiver hvert år et årsskrift, der uddeles til eleverne og deres familier.

Skriftet indeholder fine artikler fra året der gik, skrevet af både lærere, elever og andre med interesse i skolen.

Sorø Akademi har nedsat en redaktion, som vi har arbejdet sammen med i tilblivelsen af bladet. Vi har hjulpet redaktionen med at layoute bladet, så vi har i tæt samarbejde med dem givet årsskriftet det visuelle udtryk.

Resultat

Resultatet blev et flot årsskrift med tilsvarende artikler og billeder. Forsidebilledet er fra en krea-aften, hvor temaet for årets billedekunstprojekt var ‘mad’.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases