Baggrund

Museum Arken er et flagskib indenfor moderne kunst, der er beliggende i Ishøj.

En af udstillingens installationer skulle have et beskrivende tekstskilt på væggen, og det fik vi, i samråd med Arkens kurator, lov til at løse.

Udfordring

Udfordringen i denne opgave var at finde på et godt blikfang uden at det forstyrrede værket.
Vi testede tekstfarver på forskellige typer af metal både mat eller skinnende.

Resultat

Efter flere prøver på forskellige typer af metalplader, så fandt vi frem til løsningen med hvid skrift på skinnende baggrund.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases