Baggrund

Historien om gadebannerne forsætter, selvom Tour de KBH er forbi. I et samarbejde med Københavns Kommune har vi omsat de 3.2 km gadebannere, der prydede enkelstart-ruten, til designertasker.

Genbrug er det nye guld, og vi har lanceret konceptet at genanvende bannere, der ellers ville være sendt til ordinær forbrænding, til nyt design.

Det giver mening for os, at tænke cirkulær bioøkonomi, for at vinde på CO2 regnskabet. Når vi upcycler gadebannerne ved at sy dem om til tasker, så får de helt nyt liv og indgår i en ny grøn cyklus.

Resultat

Man kan nu købe de unikke tasker i Rådhusbutikken, hvor Overborgmester Sophie H. Andersen har sikret sig en af dem.

Udover alle tasker er unikke i motiv, så bærer de sit helt eget nummer-tag, fordi det er begrænset, hvor mange tasker vi kan sy af den givne mængde banner.

Bonus information: Første beholdning af syede tasker blev udsolgt på tre dage.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases