Baggrund

21-5 er et ferieboligkoncept, der er helt oppe i tiden. Firmaet agerer som boligadministratorer, der samler investeringsforeninger på 21 familier eller mennesker, der tilsammen opkøber 5 unikke ferieboliger i f.eks. Sydeuropa.

Ved at investere samlet opnår de enkelte familier adgang til fem individuelle boliger, som de kan booke året rundt.

Vi producerer en række produkter for 21-5, men i denne omgang drejede opgaven sig om et gadeskilt udført i Cortenstål. Samt en mindre entreprise i at få opstillet gadeskiltet, så det bliver stående i al slags vejr.

https://www.21-5.dk/

Resultat

Resultatet blev et solidt fundament af cement, hvor gadeskiltet i Cortenstål er ruster i en smuk farve. Kombinationen af stål og den hvide farve i husnummeret passer til 21-5 moderne og eksklusive virksomhedsprofil.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases