Kunde: MAN Energy Solutions
Service: Grafiske udformning, print og opsætning

Baggrund

MAN Energy Solutions er en af vores kernekunder, som vi har samarbejdet med siden de hed ‘B&W’ . Vi har fulgt denne store organisation gennem udviklingen af flere afdelinger og nye grafiske identiteter.

Vores opgave bestod i, at udforme tre plancher efter anvisningerne i deres Design Guide. Dernæst skulle plancherne printes og opsættes i deres bygning.

Udfordring

Udfordringen lå ikke så meget i den grafiske del, men snarere i at skulle jongler med store plancher i højden, men ved hjælp af to medarbejdere og en lift, fik vi minglerede plancherne på plads.

Resultat

De opsatte plancher i hovedkontoret på Teglholmen er så tilpas store og i en højde, så alle der kommer på besøg fra ind- og udland kan se dem.