Kunde: MAN Energy Solutions
Service: Grafiske udformning, print og opsætning

 

Baggrund

MAN Energy Solutions er en af vores kernekunder, som vi har samarbejdet med siden de hed ‘B&W’ . Vi har fulgt denne store organisation gennem udviklingen af flere afdelinger og nye grafiske identiteter.

Vores opgave bestod i, at udforme tre plancher efter anvisningerne i deres Design Guide. Dernæst skulle plancherne printes og opsættes i deres bygning.

Udfordring

Udfordringen lå ikke så meget i den grafiske del, men snarere i at skulle jongler med store plancher i højden, men ved hjælp af to medarbejdere og en lift, fik vi minglerede plancherne på plads.

Resultat

De opsatte plancher i hovedkontoret på Teglholmen er så tilpas store og i en højde, så alle der kommer på besøg fra ind- og udland kan se dem.

I Prinfo-kæden har vi valgt at fremstille vores eget miljøpapir. Årsagen er, at vi kan spore vores papirrester fra trykproduktionen og garantere, at miljøpapiret er 100% genanvendt af miljørigtigt papir.

Miljøpapiret fremstilles på landets eneste danske papirmølle, der har en bæredygtig politik f. eks. har de reduceret sin CO2 udledning med 92,4% siden 2014 og restvarmen udledes til 2750 hustande i området, der nyder godt af papirmøllens restvarme.

Samtidig har transporten af papiret til trykkeriet vægtet betydelig i forhold til CO2 udledning. Den korte transport gennem Danmark, og ikke fra de udenlandske leverandører, betyder at vi opfylder en række miljøforbedringer i forhold til verdensmiljømålene.

Prinfo GreenCare
Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus

cases